Biuletyn Informacji Publicznej ZAKRES DZIAŁANIA - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:59

ZAKRES DZIAŁANIA

Piątek, 25 sierpnia 2017

ZAKRES DZIAŁANIA

Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach obejmuje powierzchnię powiatu polickiego tj. 665 km2 . Na obszarze Powiatu Polickiego znajdują się 4 jednostki administracyjne o powierzchniach:

  • gmina Police - 252 km2 (29 miejscowości),
  • gmina Nowe Warpno - 198 km2 (8 miejscowości),
  • gmina Dobra - 110 km2 (17 miejscowości),
  • gmina Kołbaskowo - 105 km2 (22 miejscowości),

Razem – 665 km2 (76 miejscowości).

Tereny miejskie zajmują obszar 62 km2 tj. 9,3 % powierzchni. W strukturze użytkowania gruntów najwyższy udział odnotowano w gruntach pod lasami oraz gruntach zadrzewionych i zakrzewionych – 36% powierzchni powiatu. Na drugiej pozycji znajdują się użytki rolne – 33%. Grunty zabudowane i niezabudowane to 6% i tyle samo zajmują nieużytki i tereny różne. Wody powierzchniowe na terenie powiatu polickiego zajmują ponad 130 km2 tj. 20% powierzchni ogólnej. Ich udział w poszczególnych gminach waha się od 50% w gminie Nowe Warpno, 11,1% w gminie Police do 3,1% w gminie Kołbaskowo i 0,6% w gminie Dobra. Lesistość powiatu wg gmin przedstawia się następująco: gm. Kołbaskowo – 7,2%, gm. Dobra – 22,9%, gm. Nowe Warpno – 39,9%, gm. Police – 49,9%, przy lesistości powiatu polickiego – 36%. Dla gmin Police i Nowe Warpno lasy stanowią podstawową funkcję w ich zagospodarowaniu.

Rys. Mapa powiatu polickiego z zaznaczonymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

 

W rejonie działania KP PSP w Policach zamieszkuje*:

  • gmina Police - 41 334 ludzi,
  • w tym miasto Police - 32 685 ludzi,
  • gmina Nowe Warpno - 1 648 ludzi,
  • w tym miasto Nowe Warpno - 1 192 ludzi,
  • gmina Dobra - 23 472 ludzi,
  • gmina Kołbaskowo - 13 022 ludzi.

Razem – 79 476 ludzi.

Średnie zaludnienie powiatu polickiego wynosi 116,1 mieszkańca/ km2.

Stan na dzień: 31.12.2018 (Źródło: "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 r." Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, kwiecień 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2017
Data modyfikacji : 20.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Siwiela
©2009-2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL