Biuletyn Informacji Publicznej Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych - Tryb działania - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:59

Tryb działania

Czwartek, 11 stycznia 2018

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) jako urząd administracji zespolonej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej pracuje codziennie w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego pełni służbę 24 godziny na dobę w systemie zmianowym.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Siwiela
©2009-2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL