Biuletyn Informacji Publicznej Status prawny - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:59

Status prawny

Czwartek, 11 stycznia 2018

Status prawny

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach jest jednostką administracji zespolonej powiatu polickiego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach jest jednostką podległą Zachodniopomorskiej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

  •  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.),
  •  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1372 z późn. zm.)

Metadane

Data publikacji : 11.01.2018
Data modyfikacji : 20.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Siwiela
©2009-2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL