Biuletyn Informacji Publicznej Rejestry i ewidencje - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:59

Rejestry i ewidencje

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 18 stycznia 2018

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry:

- rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr wydanych delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i stempli,

- „Książka kontroli”,

- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

- rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,

 

Sposób udostępnienia  

Informację dotyczącą pracownika  udostępniającego dany rejestr można uzyskać w sekretariacie KP PSP w Policach.

Rejestry będą udostępniane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

Powstała w toku działalności Komendy Powiatowej PSP w Policach dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego.
Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KP PSP w Policach zawarte są w rozdziale VII Udostępnianie akt § 29 - § 43 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalnąw resorcie spraw wewnętrznych i administracji stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 45  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 maja 2002 r.
( Dz. Urz. MSWiA Nr 9 , poz. 42)

Metadane

Data publikacji : 18.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Siwiela
©2009-2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL