Biuletyn Informacji Publicznej Zakłady stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej - Informacje o zakładach zwiększonego ryzyka - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Ostatnia aktualizacja strony: 20.02.2020, 11:59

Informacje o zakładach zwiększonego ryzyka

Środa, 10 stycznia 2018

Zakłady stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej

Zakłady stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej

Informacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 Czołowe miejsce w gospodarce powiatu zajmuje przemysł chemiczny, którego głównym przedstawicielem są:

  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.– potentat w produkcji nawozów sztucznych zaliczany do Zakładów Dużego Ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Ponadto na obszarze działania komendy (teren powiatu polickiego) są następujące zakłądy stwarzające ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej:

  • Baza Paliw nr 7 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Trzebieży -  Zakład Dużego Ryzyka,
  • Messer Polska  Sp. z o. o. Oddział Police – Zakład Zwiększonego Ryzyka, 
  • Baza Paliw J&S Energy S.A. Oddział w Stobnie - Zakład Zwiększonego Ryzyka.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku z terenu powiatu polickiego.

Lp.

Logo

Adres firmy

Instrukcja postępowania mieszkańców w razie awarii

1.

Znalezione obrazy dla zapytania messer polska

MESSER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów

Zakład: MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Policach

ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police

http://messer.pl

tel. +48 91 312 13 92

fax +48 91 312 17 99

e-mail: police@messer.pl

Instrukcja

2.

    Znalezione obrazy dla zapytania J&S ENERGY S.A.

J&S ENERGY S.A.

ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

Zakład: Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

Stobno 100, 72-002 Dołuje

http://www.mercuria.com/

tel. 91 435 88 98

fax. 91 435 88 99

Instrukcja

 

Kontrole planowe w terenie

Lp.

Nazwa obiektu, adres

Planowana data kontroli PSP

1.

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział Police

ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police

 2021

2.

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

Stobno 100, 72-002 Dołuje

2021

Opracowano według stanu na dzień: 31 grudnia 2018 r.

 

Przedłożone zgłoszenia zakładów

 

Lp.

Nazwa obiektu, adres

Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

 1

MESSER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000
fax +48 32 77 26 115
e-mail: messer@messer.pl

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział Police
ul. Jasienicka 7, 72 - 010 Police
http://old.messergroup.com/
tel. +48 91 312 13 92
fax +48 91 312 17 99
e-mail: police@messer.pl

28.08.2002

06.05.2019 - aktualizacja

 2

J&S ENERGY S.A.
ul. Piękna 18,
00-549 Warszawa
nr. tel.: 22 335 50 00
nr.fax:  22 335 50 01
e-mail: office@jsenergy.pl

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie
Stobno 100, 72-002 Dołuje
http://www.mercuria.com/
tel. 91 435 88 98
fax. 91 435 88 99

27.06.2002

21.07.2017 - aktualizacja

 

Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania poważnym awariom.

Lp.

Nazwa obiektu

Data

złożenia PZA

pozytywnego zaopiniowania PZA

złożenia zmian do PZA

pozytywnego zaopiniowania zmian
do PZA

1

MESSER POLSKA Sp. z o.o. Oddział Police

27.07.2004

26.08.2004

06.05.2019

30.07.2016

2

Baza Magazynowa J&S ENERGY S.A. w Stobnie

27.06.2002

26.07.2002

28.03.2013r.

26.04.2013

Informacji w powyższym zakresie udziela:Samodzielno stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych tel.: 91 43 16 806
Informacje dotyczące zakładów dużego ryzyka zlokalizowanych
w powiecie polickim tj, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
i Baza Paliw nr 7 PERN S.A.
są na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2018
Data modyfikacji : 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Siwiela
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Siwiela
©2009-2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL